POPTÁVKA - NEZÁVAZNÁ KALKULACE

PROSKLENÉ FASÁDY

MBSR50N_HI

Systém MB-SR50N se používá pro výstavbu lehkých krycích stěn, střech a světlíků

Systém MB-SR50N se používá pro výstavbu lehkých krycích stěn zavěšeného nebo výplňového typu, a také střech, světlíků a jiných prostorových konstrukcí. Toto řešení je modifikací velmi oblíbeného fasádního systému MB-SR50.
S ohledem na teplotní zabezpečení budovy je tato fasáda schopna splnit čím dál tím vyšší požadavky architektů a projektantů. Zvlášť dobré parametry v tomto rozsahu má fasáda se zvýšenou izolační schopností MB SR50N HI, která používá vyzkoušený izolátor HPVC (nebo sadu izolátorů s odpovídající tloušťkou) spojeny s prvky s vysokou tepelnou izolační schopností z LDPE.

Estetickou obměnou této fasády je MB SR50N PL tzv. svislá a vodorovná linie, kde je zvýrazněno buď vodorovné nebe svislé dělení. Speciální obměnou je systém MB-SR50N EFEKT, kde vzhled připomíná strukturální stěnu, z vnějšku získáme jednolitou hladkou skleněnou stěnu rozdělenou vertikálními a horizontálními liniemi šíře 20 mm.

Díky vrstvené stavbě nadokenního a podokenního překladu, ve kterém jsou použity nehořlavé materiály takové jako minerální vlna a sádrokarton, fasáda může splnit požadavky požární odolnosti v závislosti na stavbě: EI30 a EI60.

DALŠÍ OBRÁZKY

detail-MBSR50NHIplus
MBSR50NHIplus
MBSR50N_z
MBSR50N_HI_z